O SKUPINE ENSTRA

Sme stabilná skupina zaoberajúca sa distribúciou a dodávkou elektrickej energie a tepla v rámci miestnych distribučných sústav. Orientujeme sa najmä na obnoviteľné zdroje elektrickej energie, kombinovanú výrobu elektriny a tepla, vývoj vlastných smart energetických riešení a energetické manažérske systémy. Súčasne sa špecializujeme na optimalizáciu a reguláciu spotreby energií. Do nášho portfólia klientov patria najmä priemyselné parky, logistické centrá, retailové a biznis centrá. Našim strategickým zámerom je postupne prejsť z klasických miestnych distribučných sústav na inteligentné so zapojením inovatívnych technológii, čím zefektívnime spotrebu elektrickej energie s pozitívnym dopadom na životné prostredie. Preto je našou prioritou neustály vývoj a implementácia vlastných smart energetických riešení.

ZÁKAZNÍCKY PORTÁL

SLUŽBY SKUPINY ENSTRA

Zriaďujeme a prevádzkujeme miestne distribučné sústavy

Zabezpečujeme kompletnú technickú a legislatívnu správu a riadenie MDS. Zriaďujeme nové miestne distribučné sústavy a pripájame nové odberné miesta, zabezpečujeme meranie, odpočet, pravidelnú fakturáciu a všetky súvisiace služby.

Optimalizujeme a riadime energetické hospodárstva

Zameriavame sa na efektívne využívanie energie v rámci MDS ako aj u koncových zákazníkov, zavádzaním online optimalizačných modelov (EMS). Systém v real-time optimalizuje a riadi chod odberu resp. výroby a spotreby energií so zameraním na minimalizáciu nákladov na nakupované energie. EMS zároveň stráži dohodnutú rezervovanú kapacitu, prípadne zmluvne dohodnuté maximálne množstvo plynu a následne automaticky odpája prípadnú nežiaducu spotrebu, čím šetrí vaše náklady.

Prevádzkujeme a riadime zdroje výroby elektriny a tepla

Každoročne vyrobíme a dodáme do distribučnej sústavy tisícky megawatthodín elektrickej energie. Súčasne s ňou však dodávame aj teplo, pretože elektrinu vyrábame procesom kogenerácie. Na rozdiel od klasických elektrární, využívame vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla, čím dosahujeme efektívne využitie energie, finančných prostriedkov a zároveň minimalizujeme negatívny dopad na životné prostredie. V súčasnosti máme inštalovaných 2,3 MW elektrického výkonu.

Vyvíjame a realizujeme smart riešenia v energetike vrátane obnoviteľných zdrojov energií a batériových úložísk

V rámci nášho portfólia realizujeme inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie s proaktívnym smart riešením . Túto službu v súčasnosti poskytujeme aj externým partnerom ako sú priemyselné, teplárenské podniky, obchodné a business centrá.

DOKUMENTY

KONTAKT

Adresa
ENSTRA a. s.
Kálov 1
010 01 Žilina

Telefón
+421 41/542 49 33

Zákaznícka linka
0850 122 010

Adresa
ENSTRA Group s.r.o.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava